Familierettens kendelse om midlertidig forældremyndighed kan ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, TFA 2020/343 ØLK

Familierettens kendelse om midlertidig forældremyndighed kan ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, TFA 2020/343 ØLK

Landsrettens begrundelse:

Efter retsplejelovens § 455, stk. 1, jf. § 389 a, stk. 1, kan kendelser, der afsiges af familieretten under hovedforhandlingens forberedelse, ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Familierettens kendelse om midlertidig fælles forældremyndighed over B er afsagt under sagens forberedelse, og der foreligger ikke kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Landsretten afviser derfor kæresagen.

Da kæresagen efter retsafgiftslovens § 55, nr. 1, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, er afgiftsfri, tilbagebetales kæreafgiften.