Fælles forældremyndighed ophævet, og forældremyndigheden tillagt M. F blev idømt sagsomkostninger, Familieretten i Næstved, 12. september 2019, utrykt.

Fælles forældremyndighed ophævet, og forældremyndigheden tillagt M. F blev(alligevel ikke) idømt sagsomkostninger, Familieretten i Næstved, 12. september 2019, utrykt.

Dommen er modtaget fra en kollega. Det samme er den afsluttende retsbog, hvor retten trækker sin sagsomkostningsafgørelse tilbage.

Spørgsmålet om bopæl én gang tidligere behandlet ved retten men blev forligt efter afholdt retsmøde i januar 2016.

Rettens begrundelse og resultat

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at parterne igennem flere år har haft problemer med at samarbejde omkring P. De har forklaret, at de har og har haft forskellige opfattelser af, hvordan P skal opdrages, hvor hun skal gå i skole, og om behandling af Ps eventuelle problemer. Det fremgår af sagens oplysninger og til dels af parternes egne forklaringer, at konfliktniveauet er højt, og at P er præget af deres konflikt.

På den baggrund finder retten, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at forældrene ikke kan samarbejde om Ps forhold. Herefter findes det bedst for P, at den fælles forældremyndighed ophæves, jf. forældreansvarslovens § 4 og 11, og at forældremyndigheden tillægges M.

Retten har herved lagt vægt på, at selvom P er knyttet til begge forældre, så må moren anses for den primære omsorgsperson for P.

F skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til statskassen med 20.625 kr.

Retsbog 30. september 2019.

Der fremlagdes kæreskrift af 26. september 2019 fra sagsøger.

Retten bestemte efter en revurdering af sagen at omgøre beslutningen af 12. september 2019 om at pålægge sagsøger at betale sagsomkostninger til statskas­sen med 20.625 kr.

Sagsøger skal herefter ikke betale sagsomkostninger til statskassen.

kommentar:

NU følger den så almindelig praksis.

Dommen var yderst usædvanlig derved, at F blev dømt til at betale sagsomkostninger. At det skal betales til statskassen skyldes, at F har haft fri proces, og at hans advokat har fået salær efter et større tidsforbrug end normalt.

Godt, at dommeren besindede sig.

Viggo Bækgaard

25, september 2019