Fælles forældremyndighed efter fælles påstand men med bopæl til F over 5 årig P, ØLD af 10. august 2009 utrykt

Fælles forældremyndighed efter fælles påstand men med bopæl til F over 5 årig P, ØLD af 10. august 2009 utrykt

Parterne blev gift i maj 2002 og separeret ved bevilling af i august 2007, da P var 4½ år gammel.

 

I forbindelse med bruddet flyttede M lidt ud og ind af hjemmet og havde en kæreste, som hun boede sammen med i den øvrige tid. M har en datter på 9 år, som er i familiepleje grundet DAMP.

 

Siden de gik fra hinanden, har P boet en uge hvert sted, dog således, at hun periodevis var lidt længere hos F.

 

Der var børnesagkyndig undersøgelse.

 

Byrettens begrundelse:

 

Efter parternes forklaringer, som understøttes af den børnesagkyndige erklæring, finder retten, at begge parter er egnede til at varetage omsorgen for P.

 

Efter indholdet af den børnesagkyndige erklæring lægger retten til grund, at P føler sig mest knyttet til sin far. Henset hertil, og idet retten ligeledes lægger til grund, at F har været den af parterne, som efter samlivsophævelsen har været bedst til at sikre ro og stabilitet omkring P, finder retten, at det vil være bedst for P, at hun får bopæl hos F.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Landsretten finder efter de afgivne forklaringer og den foreliggende børnesagkyndige erklæring, at P er nært knyttet til begge parter, og landsretten tiltræder, at begge forældre er egnede til at varetage omsorgen for P. P har siden parternes endelige samlivsophævelse i maj 2007 haft bopæl hos F. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, stadfæster landsretten dommen, således at P fortsat skal have bopæl hos F.