Fælles forældremyndighed over D1 på 8 år og D2 på 5 år ophævet og tillagt F, Retten i Roskilde den 11. juni 2019, utrykt.

Fælles forældremyndighed over D1 på 8 år og D2 på 5 år ophævet og tillagt F, Retten i Roskilde den 11. juni 2019, utrykt.

Sagen var anlagt af F. Der er gennemført en børnesagkyndig undersøgelse med relativ tydelig konklusion.

Byrettens begrundelse:

Det må efter indholdet af den børnesagkyndige undersøgelse, herunder de refererede udtalelser fra X  Kommune og de afgivne forklaringer lægges til grund, at forældrene aktuelt ikke har noget samarbejde om børnene, at deres forhold er præget af gensidig mistillid, og at begge børn, som må anses for at være sårbare, er belastede af konflikten mellem forældrene.

På den baggrund finder retten, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at forældrene ikke kan samarbejde om børnenes forhold til børnenes bedste.

Efter indholdet af den børnesagkyndige undersøgelse samt udtalelserne fra børnenes institutioner og Ringsted Kommune lægger retten til grund, at børnene ikke er i god trivsel og er i fare for fejludvikling. På den baggrund og efter en vurdering af de foreliggende oplysninger om forældrenes personlige forhold,

findes det bedst for D2 og D2, at den fælles forældremyndighed ophæves, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 11, og at forældremyndigheden tillægges F.