Erstatningssamvær ikke fastsat. ØLK af 29. maj 2008, nr. B-1155-08, 21. afd. – fra fuldmægtigen.dk

Erstatningssamvær ikke fastsat. ØLK af 29. maj 2008, nr. B-1155-08, 21. afd. – fra fuldmægtigen.dk

 

To børn var ikke udleveret til samvær i perioden 26-30. marts 2008. Moderen lovede bod og bedring og havde i perioden mellem samværssagens indlevering og fogedmødets afholdelse også udleveret børnene til samvær. På denne baggrund fastsatte fogedretten ikke tvangsbøder.

 

Faderen ønskede erstatningssamvær så hurtigt som muligt. Moderen modsatte sig ikke erstatningssamvær, men ønskede, at erstatningssamvær skulle fastsættes i maj og juni måned.

 

Fogedretten bemærkede, at erstatningssamvær efter retsplejelovens § 536, stk. 5, alene kan fastsættes for samvær, der ikke har kunnet udøves under fuldbyrdelsessagen. Da samværssagen var modtaget i fogedretten den 27. marts, kunne der ikke fastsættes erstatningssamvær for den 26. marts. Da der alene var tale om et enkeltstående mistet samvær, fandt fogedretten heller ikke i øvrigt grundlag for at fastsætte erstatningssamvær.

 

Landsretten stadfæstede i henhold til grundene.

 

KOMMENTAR

 

Der er i Fuldmægtigen en længere kommentar til afgørelsen.