Efter afgørelse i Sverige om forældremyndighed, skulle barnet ikke tilbagegives, selv om det oprindeligt var kommet ulovligt til Danmark, TFA 2020/31 VLK

Efter afgørelse i Sverige om forældremyndighed, skulle barnet ikke tilbagegives, selv om det oprindeligt var kommet ulovligt til Danmark, TFA 2020/31 VLK

Byrettens begrundelse:

På tidspunktet for Familierettens afgørelse, var det utvivlsomt, at børnene var udført ulovligt fra Sverige til Danmark. Familieretten bestemte, at sagen ikke skulle udsættes på en afgørelse af forældremyndigheden i Sverige.

Da landsretten skulle træffe sin afgørelse, forelå en afgørelse fra Sverige.

Landsrettens begrundelse:

En afgørelse om forældremyndighed, der er truffet i en stat, som har tiltrådt Europarådskonventionen, anerkendes her i landet, jf. § 4, stk. 1, i lov om internationale børnebortførelser.

Efter lovens § 10, stk. 2, er en bortførelse eller tilbageholdelse ulovlig, hvis handlingen strider mod forældremyndighedsindehaverens rettigheder.

Den svenske domstolsafgørelse af 30. september 2019 indebærer, at M midlertidigt har forældremyndigheden over B og C alene.

På den baggrund har F ikke længere en rettighed, der kan danne grundlag for tilbagegivelse af de to drenge i medfør af lov om internationale børnebortførelser.

Landsretten ændrer herefter den påkærede kendelse, således at F’s anmodning om tilbagegivelse af B og C ikke tages til følge.