Drenge på 11 og 7 år ikke udleveret til samvær bl. a. efter fogedens samtale med dem, TFA 2007 537 ØLK

Drenge på 11 og 7 år ikke udleveret til samvær bl. a. efter fogedens samtale med dem, TFA 2007 537 ØLK

Sagen er lidt atypisk derved, at der er refereret ret fyldigt af børnenes samtale med fogeden. Beskrivelsen har nærmest karakter af en egentlig forklaring til retsbog. Der var dog en børnesagkyndig til stede.

Begge børnene forklarede, at de var blevet slået under samværet.

Fogedrettens begrundelse og resultat:

Efter oplysningerne i bilag A og B og de af børnene afgivne forklaringer finder fogedretten – efter den bevisbedømmelse der skal finde sted under en sag som den foreliggende -, at der er alvorlig fare for, at børnenes legemlige og sjælelige sundhed udsættes for alvorlig fare ved samvær hos faderen. Efter rpl § 536 stk. 1, 3. punktum, tages begæringen derfor ikke følge.

Stadfæstet i h. t. grundene.

kommentar:

Man taler meget for og imod gengivelse af børnenes udsagn.

På den ene side er det et stort ansvar at lægge på børnene, når de ved, at de bliver refereret.

Heroverfor står, at parterne – altså forældrene – bedre kan forholde sig til grundlaget for afgørelsen.

Viggo Bækgaard