Den såkaldte skilsmissepakke 2

Den såkaldte skilsmissepakke 2.

Politikere har det med at putte fine ord på deres initiativer. På det seneste har Manu Saren været på TV for at fortælle om noget, som han kalder skilsmissepakke 2.

Skilsmissepakke 1 er endnu ikke gennemført. Du kan læse vores høringssvar og link til skilsmissepakke 1 i dette link.

De fine ord omkring skilsmissepakke 2 handler i virkeligheden om, at der over 4 år er afsats 48,8 mio kr. af såkaldte satspuljemidler til konflikthåndtering som forebyggelse, når forældre skal skilles.

I Landsforeningen Børn og Samvær er vi selvfølgelig fornøjede med, at der ofres penge på en forebyggende indsats. Der er slet ikke tvivl om, at det betyder noget, at forældre kan samarbejde og ikke mindst, at de er villige til det. Vi tror på konflikthåndtering som værende vigtig og rigtig. Men vi har også været så længe i gamet, at vi ved, at der ikke er langt fra kærlighed til had – eller fra kærlighed til krig.

Man kan ikke dømme til fred i Mellemøsten, har vi sagt i mange år. Det virker ikke. Man må heller ikke tro, at man kan konflikthåndtere alle til fred og idyl.

Det står ikke lysende klart i materialet, hvordan det skal udmøntes i praksis. Det er som udgangspunkt Statsforvaltningen, der får tilført midlerne. Det ser ud til, at det er en selvstændig enhed i Statsforvaltningen, men at det er en privat aktør, der skal forestå den faglige tilrettelæggelse, udvikling og supervisering og evaluering af projektet.

Det skal blive spændende at se, hvordan det i praksis bliver håndteret. Vi har gennem nogle år set enkelte i princippet private organisationer modtage al henvisning fra Statsforvaltningen til undervisning af skilsmisseforældre, selv om der mildt sagt i samfundet er mange, som kvalificeret vil kunne påtage sig sådanne opgaver.

I satspuljeaftalen hedder det om forebyggelse sådan:

” Konflikthåndtering som forebyggelse – Når forældre skilles

Der har igennem årene været en stigende tendens til, at myndighederne involveres ved skilsmisse og sam-livsophævelse, og i nogle tilfælde flere gange i den enkelte familie. Konsekvensen er, at børn i årevis kan befinde sig i et konfliktfelt mellem forældrene. Satspuljepartierne er enige om, at begrænse belastningen af børn ved skilsmisse og samlivsophævelse, at styrke forældres evne til samarbejde og konflikthåndtering, at minimere antallet af gengangere i systemet og få en større viden om effekterne af konflikthåndtering. Sats-puljepartierne afsætter derfor 48,8 mio. kr. over fire år til et forsøgsprojekt med forebyggelse af konflikter ved skilsmisse og samlivsophævelse i to af statsforvaltningens afdelinger.”

Har du brug for at gå i detaljer, kan du godt gemt af vejen på socialministeriets hjemmeside finde mange sider om emnet. Du skal følge dette link og ude til højre klikke på satspuljeaftale 2015. Det centrale for vores område findes i punkt 39 på side 119 ff.

”Formålet med tiltaget er at yde en terapeutisk indsats efter et samlivsbrud. Dette skal ske gennem samtaleforløb og mindre kursusforløb, der skal give forældrene viden og redskaber til at takle deres nye livssituation og dermed sætte det ”rigtige” fokus på barnet.”

 

Skriv et svar