D1 og D2 på 8 og 5 år, som var tilbageholdt af M fra samvær, skulle ikke udleveres til F, men sagen henvistes til Familieretshuset efter rpl. § 456 P, Familieretten i Roskilde, 1. maj 2020, utrykt

M fik ved Østre Landsrets dom af 6. december 2019 forældremyndigheden over de to drenge.

Konflikten mellem forældrene er fortsat efter landsrettens dom.

Byrettens begrundelse:

F har forklaret, at han siden Landsretsdommen har respekteret og efterlevet afgørelsen for at skåne sine børn for flere konflikter. Han har det godt med drengene, når de er på samvær, og laver mange ting med dem, som han mener de profiterer af.

M har forklaret, at hun stoppede samværet på grund af en indberetning på D2. Skolen har kontaktet hende, og lavet aftale om, at hun henter D1 kl. 10.00 hver mandag efter han har været på samvær, da D1 ikke magter at være i skole. Det er hendes opfattelse, at drengene under samværet hos F bliver involveret i de voksnes konflikt, hvilket presser drengene til at vælge side, som det skete med D3.

D2 har i børnesamtalen forklaret, at han ikke ønsker at komme på samvær hos sin far, da far ofte er sur og råber. D1 har i sin børnesamtale forklaret, at han helst vil bo hos sin far.

Børnehuset X ved pædagogisk leder Y har i underretning af 11. marts 2020, blandt andet anført følgende:

”Vi er bekymret for D2s trivsel, da vi opleve ham bliver mere og mere frustreret over, at han skal hjem til far. Vi kan se, at det går ud over hans samvær/leg med de andre børn.

D1 har flere og flere dage, hvor han er ked af det og hele tiden spørger efter mor.”

D2:

På baggrund af det ovenfor anførte, herunder er der lagt særlig vægt på børnesamtalen med D2, samt børnehavens underretning, finder retten, at det ikke er til D2s s bedste at blive udleveret til samvær for tiden, jf. retsplejelovens § 456 p.

D1:

På baggrund af det ovenfor anførte, finder retten, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt det er til D1s bedste at blive udleveret til samvær for tiden, jf. retsplejelovens § 456 p – dette uagtet, at D1 selv forklarer, at han gerne vil se sin far.

Retten henviser sagen til familieretshuset, idet der er behov for en vurdering af, hvorvidt den aktuelle samværsafgørelse skal ændres eller ophæves, jf. retsplejelovens § 456 p.

Kommentar:

Afgørelsen blev kæret til landsretten af F.

Familieretshuset traf den 27. maj 2020 afgørelse om midlertidig samværsstop.