Bopælsskifte fra F til M for 10 årig efter dennes udtrykkelige ønske, TFA 2018/315 VLD

Bopælsskifte fra F til M for 10 årig efter dennes udtrykkelige ønske, TFA 2018/315 VLD

Byrettens begrundelse

A, der er fyldt 10 år, har i forbindelse med sagens behandling haft en samtale med dommeren og med deltagelse af en psykolog, hvor hun har givet udtryk for, at hun ønsker at flytte til sin mor, som hun savner meget, hvilket har været hendes ønske i et år. På den baggrund og efter en samlet vurdering finder retten, at det vil være bedst for A at have bopæl hos M, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17. Sagsøgerens påstand tages herefter til følge.

Landsrettens begrundelse

Efter parternes forklaringer og referatet af børnesamtalen lægger landsretten til grund, at A er klar over konsekvenserne af en flytning til X, og at hun har fastholdt sit ønske om at bo hos sin mor også efter byrettens dom. Landsretten lægger videre til grund, at A er ressourcestærk og udadvendt og således vil kunne klare et skoleskift, som hun selv er indstillet på. Under disse omstændigheder tiltrædes det, at det vil være bedst for A, at hun får bopæl hos sin mor.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.