Bopælen over 12 årig D fortsat hos F, Retten i Holbæk 19. april 2021 utrykt.

Bopælen over 12 årig D fortsat hos F, Retten i Holbæk 19. april 2021 utrykt.

Baggrund:

F fik tilbage i 2013 bopælen over dengang 4-årige D. siden har der været en aldrig stoppet kamp fra M for at få bopælen. Der har gennem årene været talrige underretninger fra M, ligesom hun har gennemført en sag så sent som i 2018 ved både by- og landsret. Derudover har der været forskellige forsøg, som er stoppet efter reglen i forældreansvarslovens § 39.

Byrettens begrundelse:

Det kan efter oplysningerne i sagen lægges til grund, at D er knyttet til begge sine forældre.

Det kan efter oplysningerne i sagen, herunder parternes forklaringer i retten, lægges til grund, at der i dag intet samarbejde er mellem parterne om D, og at det manglende samarbejde i tiltagende grad påvirker D.

Efter udtalelsen fra kommunen ses, at kommunen nu vurderer, at han er gruppen af børn, der har behov for støtte, og at årsagen hertil er forældrenes manglende samarbejde.

F har under sagen udtrykkeligt udtalt, at han ikke vil samarbejde med M. M har udtalt, at hun gerne vil samarbejdet med F, men ud fra forklaringerne i sagen, er der ikke noget, der tyder på at der også er handling bag ordene.

Retten finder det ikke sandsynliggjort, at en ændring af bopælen vil medvirke til, at parterne begynder at samarbejde om D.

Efter en samlet vurdering finder retten ikke, at det er godtgjort at det vil bedst for D, at bopælen ændres.

F frifindes derfor for påstanden om ændring af bopælen.

Efter en samlet vurdering af Ds forhold, herunder hans egne udtalelser under børnesamtalen, finder retten, at D skal have samvær med M, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21, som nedenfor bestemt.

Resultat:

Bopæl fortsat hos F.

Samvær fra fredag i lige uger til efterfølgende mandag og fra onsdag til fredag ulige uger.

(9-5-ordning svarende til den, der er praktiseret hidtil.)

Feriesamvær ikke gengivet her.

kommentar:

Jeg har personligt haft fornøjelsen af at være ved Fs side i alle sagerne tilbage fra 2012.

Der har selvfølgelig været særlige forhold hos M, som har betinget det samme resultat. Når F har udtalt, at han ikke vil samarbejde, er baggrunden, at han ustandseligt bliver ”stukket i ryggen” gennem underretninger.

Det lidt specielle i sagen er, at F fremstår som den negative ved umiddelbar kontakt, mens M fremstår stille og sympatisk i retten. Det har på grund af historikken været overvejet at kræve eneforældremyndighed til F men det er på mit råd ikke gjort. Der er ikke grund til at trampe på en, der ligger ned for at bruge en fortærsket floskel. Ds alder gør nok også, at stridspunkterne omkring forældremyndigheden vil være begrænsede.

Viggo Bækgaard

20. april 2021