Bopæl for P på næsten 11 år D på næsten 8 år fortsat hos M1 og fortsat 7/7-deleordning, Retten på Frederiksberg 7. oktober 2020, utrykt

Bopæl for P på næsten 11 år D på næsten 8 år fortsat hos M1 og fortsat 7/7-deleordning, Retten på Frederiksberg 7. oktober 2020, utrykt

Problemstilling kort. Forældrene gik fra hinanden i 2016. Der har stort set lige siden været praktiseret deleordning.

M1 anlagde sag med påstand om nedsættelse af samvær til en 12/2 ordning. M2 påstod frifindelse og altså fortsat deleordning. Hvis retten skulle nå frem til, at det var bedst for P med ændret samværsordning, nedlagde M2 påstand om bopæl.

Byrettens begrundelse:

Det fremgår af sagen, at P og D er i god trivsel, og at de, siden parterne ophævede deres samliv, har haft bopæl hos M1.

Retten finder på den baggrund, at det vil være bedst for P og D fortsat at have bopæl hos M1, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17.

Såvel M1 som M2 har gennem livet haft perioder, hvor de har haft brug for behandling eller særlig støtte for at få hverdagen med børnene til at fungere.

Retten finder det på den baggrund af stor betydning, at børnene til stadighed har en god og tæt kontakt til begge forældre.

Den allerede etablerede 7/7 ordning skal derfor fortsætte, således at P og D skal have samvær med M2, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21, som nedenfor bestemt.

(deleordning og præcisering af ferier).