Børn skulle udleveres til M, der havde eneforældremyndigheden og var under antabusbehandling, TFA 2018/175

Børn skulle udleveres til M, der havde eneforældremyndigheden og var under antabusbehandling, TFA 2018/175  VLK

Fogedrettens begrundelse

På baggrund af børnefaglig undersøgelse af B og A af 17. august 2017, handleplan og opfølgning af 2. januar 2018, begge udarbejdet af E og sagsbehandleren E’s notat af 19. januar 2018 vedrørende underretningssamtale med F af samme dato, hvori blandt andet fremgår, at sagsbehandleren fraråder F at holde på børnene og råder ham til af aflevere børnene på mandag og ikke nævne episoden overfor børnene, at F blev informeret om sikkerhedsplanen, at F i mødet oplyste, at konflikten mellem ham og M ville stoppe, når de var ligeværdige, og at der ikke er ændring i sagsbehandlerens vurdering af, at begge forældre har de ting, der skal til, for at være gode forældre for børnene, lægger fogedretten til grund, at det ikke vil være til alvorlig fare for B og A’s sjælelige eller legemlige sundhed, at fogedsagen fremmes, hoverefter bestemmes:

Fogedsagen fremmes, således at B og A udleveres til M som eneforældremyndighedsindehaver.

Landsrettens begrundelse

M har forældremyndigheden over A og B alene.
Efter de oplysninger, der foreligger for landsretten, er der ikke grundlag for at antage, at børnenes sjælelige eller legemlige sundhed ville blive udsat for alvorlig fare ved, at børnene blev udleveret til hende efter endt samvær med F. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.

Kommentar:

Det fremgår af sagen, at M har kørt spirituspåvirket med børnene, hvor de kørte galt.

Hun havde fået forældremyndigheden i 2017 alene. Ulykken skete efterfølgende, og hun var derefter (igen) kommet i antabusbehandling.

Det er i al fald en sagstype, hvor jeg ofte har forfægtet det modsatte resultat.

Viggo Bækgaard