Bevisførelse i samværssag – tvangsbøder, TFA 2018/255 VLK

Bevisførelse i samværssag – tvangsbøder, TFA 2018/255 VLK

Efter sagens oplysninger, herunder særligt forklaringen fra F og de fotografier, erklæringer og billetter, der er fremlagt af ham, lægger fogedretten til grund, at han har været til stede på G Bibliotek den 3. marts 2018 og den 18. marts 2018 på de tidspunkter, hvor han skulle have samvær med sin søn, A. Retten lægger desuden efter forklaringen fra F til grund. at A ikke har været til stede på biblioteket.

Under henvisning hertil og til sagens langvarige forløb finder fogedretten, at M fremover skal betale tvangsbøder, hvis A ikke udleveres til samvær i overensstemmelse med parternes aftale af 27. juni 2017, jf. retsplejelovens § 536, stk. 2.

Fogedretten har efter sagens omstændigheder ikke fundet anledning til at udsætte sagen på Statsforvaltningens afgørelse vedrørende spørgsmålet om ophævelse af samvær.

M skal herefter betale en tvangsbøde på 2.000 kr., såfremt hun ikke udleverer A til samvær med F på G Bibliotek den 15. april 2018 kl. 12.30.

M skal ligeledes betale en tvangsbøde på 2.000 kr., såfremt hun ikke udlevere A til samvær med F på G Bibliotek den 28. april 2018 kl. 10.00.

Landsrettens begrundelse:

Det er ikke oplyst, om der er sket udlevering til samvær den 15. april 2018 og den 28. april 2018, og om tvangsbøderne er blevet udløst.

Sagen har haft et langvarigt forløb i fogedretten med flere møder. Det, der er oplyst af M, medfører ikke, at sagen burde have været udsat på at afvente Statsforvaltningens afgørelse, eller at sagen bør nægtes fremme, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6.

Herefter og af de grunde, som fogedretten har anført, stadfæster landsretten kendelsen.