Begge forældre skal dele livsforsikring efter et barn, hvis der ikke er truffet anden bestemmelse af barnet, Højesteret 30. april 2020

Begge forældre skal dele livsforsikring efter et barn, hvis der ikke er truffet anden bestemmelse af barnet, Højesteret 30. april 2020

Denne afgørelse er bestemt på kanten af, hvad der hører under ”børn og samvær”.

Problemstillingen er, at forældrene blev skilt i 1988, da barnet var 3 år. Derefter begrænset kontakt med F.

Barnet dør som 31-årig uden at efterlade sig ægtefælle eller børn. Sagen handlede om hans livsforsikring. Han havde ikke oprettet testamente eller indsat særlig begunstigelse i sin forsikring.

Arveloven er indrettet sådan, at forældrene arver lige i den situation, hvis ikke der er oprettet testamente af afdøde. Forsikringsaftaleloven er indrettet sådan, at det er nærmeste pårørende, der modtager forsikringen, med mindre andet fremgår af omstændighederne.

Højesterets begrundelse:

C havde i forbindelse med optagelse af et banklån tegnet en kundeforholdsforsikring, og han var i forbindelse med sit arbejde omfattet af en gruppeordning med en forsikring ved dødsfald. Ifølge begge policer tilfalder forsikringssummen nærmeste pårørende. C, der pludseligt døde 31 år gammel, efterlod sig ikke samlever, ægtefælle eller børn, og han havde ikke oprettet testamente. Det følger derfor af formodningsreglen i forsikringsaftalelovens § 105 a, stk. 1, at nærmeste pårørende er hans forældre.

C er født i ægteskab og havde i sine første år samvær med sagsøgte, men fra C var omkring to år gammel ophørte kontakten. C havde imidlertid i et vist begrænset omfang kontakt med dele af sagsøgtes familie, og han traf ved forskellige lejligheder sagsøgte. Under disse omstændigheder finder retten ikke, at der uden en viljestilkendegivelse fra C, foreligger omstændigheder, som indebærer, at sagsøgte ikke kan anses som nærmeste pårørende. En sådan viljestilkendegivelse foreligger ikke.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Konklusionen var altså, at forsikringen skulle deles mellem forældrene.

kommentar:

Jeg tager den med her for at minde om, at der også er arveretlige følger af forælderskab. Ikke mange unge tænker måske på døden som en ungdomsmulighed – eller på, at man faktisk ejer noget i form af en forsikring.

Viggo Bækgaard

26. juni 2020