Ikke tvangsbøder for manglende weekendsamvær, da barnet var udleveret, TFA 2008/22 ØLK

Ikke tvangsbøder for manglende weekendsamvær, da barnet var udleveret, TFA 2008/22 ØLK

Østre Landsrets begrundelse.

Fogedretten finder ikke, at samværsresolutionen kan fortolkes således, at F’s samvær skulle bortfalde i weekenden i uge 26. M har derfor misligholdt resolutionen ved ikke at udlevere børnene.

Da M har udleveret børnene til feriesamvær i uge 31, og da hun har tilkendegivet fremtidig at ville overholde resolutionen, finder fogedretten ikke grundlag for at fastsætte tvangsbøder.

Af de grunde, der var anført af fogedretten, stadfæstede Østre Landsret fogedrettens kendelse om ikke at fastsætte tvangsbøder.

Østre Landsrets begrundelse.

Fogedretten finder ikke, at samværsresolutionen kan fortolkes således, at F’s samvær skulle bortfalde i weekenden i uge 26. M har derfor misligholdt resolutionen ved ikke at udlevere børnene.

Da M har udleveret børnene til feriesamvær i uge 31, og da hun har tilkendegivet fremtidig at ville overholde resolutionen, finder fogedretten ikke grundlag for at fastsætte tvangsbøder.

Af de grunde, der var anført af fogedretten, stadfæstede Østre Landsret fogedrettens kendelse om ikke at fastsætte tvangsbøder.