Tvangsfuldbyrdelse af bopælssag udsat på børnesagkyndig undersøgelse i Familieretshuset, TFA 2020/16 VLK

Tvangsfuldbyrdelse af bopælssag udsat på børnesagkyndig undersøgelse i Familieretshuset, TFA 2020/16 VLK

Problemstilling:

2 børn født i henholdsvis marts 2013 og februar 2015. Bopæl hos F.

Underretninger til kommunen, der ikke har udtrykt bekymringer. Under sag i Familieretshuset er besluttet, at der skal gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse.

M besluttede at beholde A og holde ham fra børnehave af frygt for, at F henter. B er blevet udleveret.

Familieretten besluttede under henvisning til rpl. 456 q, stk. 3 at udsætte sagen på børnesagkyndig undersøgelse i Familieretshuset.

Landsrettens begrundelse:

Fuldbyrdelsesgrundlaget er parternes retsforlig af 17. september 2018, hvorefter A og hans storesøster fik bopæl hos F. Børnene har siden da haft bopæl hos F.

M har endvidere i overensstemmelse med retsforliget haft samvær med børnene hver anden weekend. Statsforvaltningen bestemte den 8. marts 2019, at der ikke var grundlag for at imødekomme M’s ønske om at udvide samværet.

Det er oplyst, at M ønsker en 7/7-ordning. Hun har derfor på ny anmodet om, at samværet øges. Familieretshuset har i den forbindelse besluttet, at der skal foretages en børnesagkyndig undersøgelse og har ved brev af 13. september 2019 udmeldt en børnesagkyndig til at forestå undersøgelsen i en »sag om samvær og bopæl«. Det er oplyst, at M og hendes daværende kæreste nu er flyttet fra hinanden.

Fuldbyrdelse af bopælen kan gennemføres, hvis det sker af hensyn til A og varetager hans bedste, jf. retsplejelovens § 456 p, 1. pkt.

Efter det, der er oplyst i sagen, og under hensyn til, at Familieretshuset har iværksat en børnesagkyndig undersøgelse, tiltræder landsretten, at der er grundlag for i medfør af retsplejelovens § 456 q, stk. 3, at udsætte fuldbyrdelsen af bopælen på indhentelse af den børnesagkyndige undersøgelse.

Landsretten stadfæster derfor familierettens afgørelse.