Fortsat fælles forældremyndighed over tvillingerne P og D på 4½ år ØLD 21. december 2017

Fortsat fælles forældremyndighed over tvillingerne P og D på 4½ år ØLD 21. december 2017 – utrykt

Byrettens begrundelse:

Af sagsøgers forklaring fremgår, at hun ønsker forældremyndigheden alene, da det vil give mere ro for hende og børnene. Der er ikke oplysninger om, at parterne har været uenige om væsentlige forhold, såsom valg af institution, skole, helbredsmæssige forhold og pasudstedelse eller, at sagsøgte har fremsat indsigelser mod de valg, sagsøger har truffet omkring børnene.

Selvom sagsøgte efter eget valg kun har begrænset samvær, findes det heller ikke udfra dette forhold at kunne lægges til grund, at sagsøgte ikke reelt er interesseret i at varetage omsorgen for børnene.

Der foreligger herefter ikke fornødne konkrete holdepunkter for at antage, at parterne ikke fremover vil kunne samarbejde til bedste for børnene. Betingelserne for at ophæve den fælles forældremyndighed i medfør af forældreansvarslovens § 11 er derfor ikke opfyldt.

Sagsøgte frifindes derfor for sagsøgers påstand.

Landsrettens begrundelse:

Af de grunde, der er anført af byretten, og da det, der er fremkommet for landsretten ikke
kan føre til andet resultat, stadfæster landsretten dommen.

Kommentar:

Jeg havde sagen i landsretten alene fordi Ms første advokat ikke kunne tage sagen i landsretten.

Som det ses af begrundelsen, har F begrænset samvær. F var ikke mødt op hverken i Statsforvaltningen eller i byretten.
Jeg må derfor indrømme, at jeg ikke havde fantasi til at forestille mig, at landsretten ville stadfæste afgørelsen.

Kan nogen komme i tanke om et klarere signal om manglende interesse i barnet end ved ikke at møde, når den anden forælder vil have ophævet den fælles forældremyndighed?

Et af sagens problemer var, at M gerne ville have børnene i noget aflastning af forskellige grunde. En af dem var netop Fs manglende samvær, der ikke kunne udvides, fordi den lidt over 50årige F boede i sit gamle børneværelse i forældrenes hus. Farforældrene syntes, at det var for meget, hvis børnebørnene skulle i mere samvær.

Jeg synes, at sagen er et eklatant eksempel på, at politisk korrekthed tager over.

Normalt er jeg temmelig god til at nuancere et sandsynligt udfald på forhånd. Her så jeg ikke et eneste argument for fælles forældremyndighed – altså andet end politisk korrekthed.

Viggo Bækgaard