Fortsat fælles forældremyndighed over 8-årig P, der havde været anbragt uden for hjemmet siden fødslen, TFA 2017/201 VLD

Fortsat fælles forældremyndighed over 8-årig P, der havde været anbragt uden for hjemmet siden fødslen, TFA 2017/201 VLD

Byrettens begrundelse.

P har, siden hun var spæd, været anbragt med samtykke fra begge parter. Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at det forhold, at F har del i forældremyndigheden, har givet eller vil give problemer for kommunen eller plejefamilien.

Forældrene har ikke noget samarbejde omkring A, men dette har som følge af anbringelsen heller ikke været nødvendigt.

Det forhold, at F har ikke haft samvær med sin datter siden marts 2013 og i årene forud herfor var ustabil i kontakten, kan i hvert fald under de ovennævnte omstændigheder ikke i sig selv begrunde, at han skal fratages del i forældremyndigheden.

F’s påstand om frifindelse tages derfor til følge.

Landsretten stadfæster med samme begrundelse.