2 ud af 3 børn får bopæl hos F og et hos M, ØLD af 1. november 2016, utrykt

2 ud af 3 børn får bopæl hos F og et hos M, ØLD af 1. november 2016, utrykt

Kort problemstilling: Forældrene har 3 børn P på 14 år, D1 på 12 år og D2 på 11 år.

I byretten sagde P, at hun helst ville bo hos mor. Mor havde anlagt sag for at få bopælen over alle tre.

Byrettens begrundelse:

Alle tre børn har givet udtryk for, at de trives fint med den nuværende ordning, hvor de er 7-7 hos deres forældre. P har dog oplyst, at hun ønsker at få bopæl hos sin mor. Hun er fremkommet med begrundelse herfor, og på dette grundlag finder retten, at det er bedst for P, at hun får bopæl hos sin mor. Drengene er velfungerende med den nuværende ordning, og der findes derfor ikke anledning til at ændre på denne.

….

Resultatet i byretten blev altså, at P skulle have bopæl hos mor og begge drenge fortsat hos far.

Sagen blev anket til landsretten af M, der nu kun ønskede bopælen ændret over D2. Begrundelsen herfor fortoner sig i det dunkle.

Landsrettens begrundelse:

Begge forældre findes egnede til at have D2s bopæl. Byrettens afgørelse om D2s bopæl er truffet efter en samtale med D2, og landsretten finder, at de oplysninger, der er fremkommet for landsretten, ikke giver grundlag for en ændring heraf. Dommen stadfæstes derfor i det omfang, den er påanket.