2 piger (alder ikke oplyst) skulle udleveres til samvær med M trods igangværende politiundersøgelse om vold, TFA 2022/384 ØLK

2 piger (alder ikke oplyst) skulle udleveres til samvær med M trods igangværende politiundersøgelse om vold, TFA 2022/384 ØLK

Byrettens begrundelse:

Der verserer ved familieretten sag om samværet.

Retten afsagde den 30. marts 2022 kendelse om, at samværet ikke suspenderes under sagens behandling.

Retten har senest den 1. april 2022 afsagt kendelse om, at børnene skulle udleveres til samvær.

Der er nu fremkommet oplysninger om, at politiet nu tillige efterforsker en episode om mulig vold i weekenden fra den 27. maj til 30. maj.

Pigerne har været til afhøring herom hos politiet den 8. juni 2022. Sagen efterforskes fortsat.

Det fremgår af sagen, herunder særligt af kommunens udtalelse, at pigerne er ekstremt pressede af parternes indbyrdes konflikt. Der foregår endvidere i dag familiebehandling hos parterne.

Efter en samlet vurdering finder retten, at det er vigtigt, at pigernes kontakt med begge forældre opretholdes under forældreansvarssagens behandling, uanset oplysninger om den verserende politisag. Det er herved også lagt vægt på, at det er oplyst, at pigerne nu har været til afhøring hos politiet om det seneste mulige forhold.

Familieretten vurderer på den baggrund, at fuldbyrdelse af det midlertidige samvær vil kunne ske under hensyn til børnene og varetage deres bedste, jf. retsplejelovens § 456 p.

Børnene blev tilbageholdt på et tidspunkt, hvor pigerne endnu ikke var afhørt af politiet om det mulige nye forhold, og der er alene mistet nogle timers samvær. Retten finder på den baggrund ikke grundlag for at fastsætte erstatningssamvær.

Da F ikke har vist vilje til at udlevere barnet, fastsætter familieretten tvangsbøder, jf. retsplejelovens § 456 r, stk. 3.

Thi bestemmes

F skal udlevere B1 og B2 til samvær med M.

Hvis F ikke udleverer B1 og B2 til samvær i weekenden den 10. juni 2022, onsdag den 15. juni 2022 eller weekenden 24. juni, skal F betale en tvangsbøde på 1.500 kr. pr. gang

Kommentar

Engang imellem kunne jeg godt ønske mig, at dommerne blev indkaldt til et interview med henblik på afklaring af, hvad de egentlig tænker og føler.

Afgørelsen forekommer besynderlig ud fra det børneperspektiv, jeg har.

Viggo Bækgaard

8. november 2022