14 årig D skulle udleveres til M, som hun havde bopæl hos, selv om hun ønskede at blive hos F. Der var fælles forældremyndighed, TFA 2008/336 ØLD

14 årig D skulle udleveres til M, som hun havde bopæl hos, selv om hun ønskede at blive hos F. Der var fælles forældremyndighed, TFA 2008/336 ØLD

Fogedrettens begrundelse:

 

Fogedretten lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at en udlevering til moderen ikke vil udsætte D’s sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. retsplejeloven § 536, stk. 6 – trods hendes ønske om at blive hos faderen – idet hun har forklaret, at hun gerne vil fuldføre sin skolegang på Bornholm, og at hun trods ønsket om at blive hos faderen ikke er fremkommet med oplysninger omkring forholdet til moderen, som må antages at strække sig ud over de almindelige konflikter, der kan opstå mellem en teenager og hendes moder.

Kommentar:

Det er nu lidt, som vinden blæser, når sagerne handler om teenagebørn.

Vi siger oftest, at så store børn selv bestemmer, om de vil på samvær.

I dag (2014) tror jeg ikke, at denne afgørelse ville blive den samme.

Viggo Bækgaard