11 årig ikke udleveret til forældremyndighedsindehaver M under hensyn til langvarige og utvetydige tilkendegivelser, TFA 2007/522 ØLK

11 årig ikke udleveret til forældremyndighedsindehaver M under hensyn til langvarige og utvetydige tilkendegivelser, TFA 2007/522 ØLK

Det fremgår af sagen, at mor har forældremyndigheden over D, som er født – – – august 1996, mens far har samvær. Parterne har to andre fællesbørn. Samværet har tidligere fungeret på frivillig aftalebasis, men der er nu en resolution. Far har startet sag om overførsel af forældremyndigheden, herunder om midlertidig forældremyndighed.

Det kan lægges til grund, at D i lang tid, nok i det sidste år, ofte er stukket af og taget ud til far, uanset at mor har forsøgt at forhindre det. D har under samtalen med fogden og psykologen helt klart og utvetydigt fastholdt, at hun vil bo hos sin far og ikke hos sin mor, uanset at der blev forsøgt lagt pres på hende, herunder om at afvente forældremyndighedssagen. Hun stak af den sidste skoledag og tog en taxa ud til far, formentlig af frygt for, at mor ville tage hende med på ferie, først campingferie og derefter den 20. august til Island i 3 uger, således at hun slet ikke ville se sin far i skoleferien.

Mor har i fogedretten Ikke villet indgå aftaler om samvær for far i sommerferien. Såfremt D blev udleveret til sin mor nu, ville hun derfor ikke se sin far før i uge 33.

Far har tilkendegivet, at han på ingen måde vil forhindre D i at se sin mor, når hun ønsker det.

Det er på denne baggrund fogdens vurdering, at D over en meget lang periode utvetydigt har tilkendegivet herunder ved sine handlinger, at hun vil bo hos sin far, og at en udlevering af D på nuværende tidspunkt til hendes mor, hvor mor vil tage hende med på en længere ferie, vil udsættes D’s sjælelige sundhed for alvorlig fare.

ØL stadfæstede efter grundene.