10-årig og 12-årig P skulle blive hos M, der var flyttet til Færøerne, TFA 2011/86 VLD

10-årig og 12-årig P skulle blive hos M, der var flyttet til Færøerne, TFA 2011/86 VLD

Der havde tidligere været sag mellem parterne om børnene. M flyttede med børnene til Færøerne i september 2009 og havde ikke varslet flytningen. Det var i forbindelse med, at F havde bedt om mere samvær i statsforvaltningen men ikke af den grund ifølge M.

Det ser ikke ud til, at F har forsøgt at få midlertidig afgørelse.

Byrettens begrundelse.

Retten finder, at begge forældre er egnede til at have andel i forældremyndigheden, og at de – sådan som de også har været enige om – skal have fælles forældremyndighed over begge piger.

Det må lægges til grund, at pigerne har boet hos moderen, siden hun og faderen gik fra hinanden i år 2002. På baggrund af samtalen med børnene må det lægges til grund, at begge piger har den tætteste tilknytning til moderen. Selv om begge piger er glade for faderen og savner ham og deres kammerater i Danmark, finder retten efter en samlet vurdering, at det er bedst, at pigerne har bopæl hos moderen på Færøerne, jf. forældreansvarslovens § 17, stk. 1, jf. § 4.

Denne sag har drejet sig om overførsel af forældremyndigheden efter forældreansvarslovens § 14, stk. 1. Det fremgår, at parterne tidligere har ført retssag om det spørgsmål. Retten har derfor ikke kompetence til at træffe afgørelse om samvær, jf. forældreansvarslovens § 38, stk. 2, 2. punktum. Det spørgsmål afvises derfor fra pådømmelse.

Landsrettens begrundelse:

Også efter oplysningerne for landsretten må det lægges til grund, at børnene er mest knyttet til moderen. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at det må anses for bedst for børnene, at de har bopæl hos moderen. Byrettens dom stadfæstes derfor.