Gode råd om advokatvalg

Gode råd om advokatvalg.

Gode råd om advokatvalg.

Jeg får ret ofte spørgsmål om, hvorvidt jeg kan anbefale en bestemt advokat, selv om jeg jo selv tilhører racen. Dels er jeg ikke en blæksprutte, dels har jeg nogle ret faste principper, der for eksempel er, at jeg ikke er troldmand, og at det ikke giver mening at bruge en advokat, der skal rejse gennem landet i mange timer for et retsmøde.

Der er mange grunde til, at jeg er lidt tilbageholdende med at anbefale bestemte kolleger og da slet ikke på skrift.

I det følgende får du i stedet nogle almene råd om spørgsmålet givet af en advokat med mange års erfaring – men med erfaring “fra den anden side af bordet” end den, der skal vælge. Faktisk har jeg ”planket lidt” fra nogle råd, som en ikke-advokat- bekendt giver på sin hjemmeside.

Selvfølgelig er det vigtigt, at den pågældende er faglig dygtig på dette specielle område. Området hedder i fagsproget familieret og dækker bredt spørgsmål om ægteskab, samliv, skilsmisse, samlivsophør og børn.

Mange advokatkontorer har en eller flere advokater, som behersker området tilfredsstillende. Finder du ovenikøbet en, som er medlem af Danske Familieadvokater, har du nogenlunde sikkerhed for, at vedkommende har en særlig interesse og indsigt på området. Du kan også finde en fortegnelse over advokater på AdvokatNøglen. Her står advokaterne også med angivelse af deres interesseområder.

Da det problem, du søger advokat for, betyder meget – ja ofte næsten alt – for dig, er det meget vigtigt, at du finder en advokat, som du føler tillid til også som menneske. Vi mennesker er jo forskellige, og den, som du “svinger godt med”, passer måske slet ikke til mig – eller omvendt.

Landsretssager foregår i Viborg for Jyllands vedkommende og i København for det øvrige Danmark. Fri proces dækker normalt transporten til og fra landsretten, hvis advokaten bor inden for den pågældende landsrets område. Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle advokater, som må tage din sag i landsretten. Det betinger, at vedkommende har møderet for landsret (eller selvfølgelig for Højesteret).

Generelt tænker jeg, at det kan være relevant fra starten at finde en advokat, som har møderet for landsret. Det er ærgerligt – og dyrt – at skulle skifte en god advokat, der har sat sig ind i sagen, ud, fordi advokaten ikke har møderet. Omvendt må jeg helt ærligt sige, at der faktisk er temmelig mange dygtige familieretsadvokater, som ikke har møderet for landsret.

Det hænger desværre sammen med, at landsretterne ikke godkender forældreansvarssager som prøvesager, hvilket er aldeles urimeligt.

Advokater har som de fleste andre faggrupper specialer. Hvis din advokat er specialiseret i familieret, betyder det, at han eller hun kender de skrevne og uskrevne regler i f.eks. Familieretshuset.

Men hvis du sætter din familieretsadvokat til at køre en straffesag eller erstatningssag, og vedkommende ikke er specialiseret i dette, svarer det til at sætte en praktiserende familielæge til at udføre en hjerteoperation.

 
(Indrømmer, at det særligt er her, jeg har ”planket” min bekendte. Men det er jo rigtigt, og en del advokater vil hævde, at det her område er så let, at alle kan håndtere det. Tro flytter bjerge.)

Overvej til hver sag den relevante faglige kompetence.

Altså helt overordnet:

  • Til familieretten en familieretsadvokat
  • Til sager i kommunen en ekspert i social jura (hvor jeg ofte tænker, at du også kommer langt med en privat praktiserende socialrådgiver)
  • Til straffesager en strafferetsadvokat
  • Til injuriesager en strafferetsadvokat eller medieretsadvokat. (Personligt anbefaler jeg stort set aldrig injuriesager som en farbar vej til noget fornuftigt.)
  • Til din eller barnets erstatning for f.eks. PTSD en advokat med speciale i personskadeerstatning.

Fri proces

Af hensyn til eventuel fri proces, er det en god ide at tage årsopgørelsen for 2022 med til advokaten. Indtægtsgrænserne for fri proces og retshjælp er i 2024  371.000 kr. med tillæg på kr. 64.000 for hvert hjemmeboende barn.

Du kan ikke få fri proces til den del af sagen, der foregår i Familieretshuset.

Om fri proces kan du læse mere i artiklen om fri proces

Jeg henviser i øvrigt til den generelle side om de forskellige former for rådgivning, der er på området.