Tvangsbøder i samværssager, TFA 2021/476 VLK

Tvangsbøder i samværssager, TFA 2021/476 VLK

Retten finder fortsat ikke, at der er grundlag for at antage, at fuldbyrdelse af samvær ikke vil kunne ske under hensyn til barnet og varetage barnets bedste, jf. retsplejelovens § 456 p.

Retten finder ikke, at M har haft lovlig grund til ikke at udlevere B til de fastsatte samvær den 1. marts 2021, den 18. marts 2021, den 31. marts 2021 og den 13. april 2021.

Som følge heraf er tvangsbøderne på 1.500 kr. per gang forfaldne til betaling med i alt 6.000 kr.

Da M ikke har vist vilje til at udlevere B, fastsættes en forhøjet tvangsbøde på 2.000 kr. for det fastsatte støttede samvær i Familieretshuset den 27. april 2021 kl. 13.00.

Retten finder videre, at betingelserne for fastsættelse af 4 støttede erstatningssamvær er opfyldt, jf. retsplejelovens § 456 q, stk. 5, under tvang af bøde på 2.000 kr. per gang.

(resultatet)

B skal udleveres til F den 27. april 2021 kl. 13.00 under tvang af bøde på 2.000 kr.

Der fastsættes 4 støttede erstatningssamvær under tvang af bøde på 2.000 kr. per gang.

Retten sender den pålagte tvangsbøde på 6.000 kr. til inddrivelse ved politiet.

Retten anmoder Familieretshuset om at fastsætte og meddele 4 nye datoer til støttet samvær.

Landsrettens begrundelse:

Af de grunde, som er anført af familieretten, og da M ikke har godtgjort, at hun havde lovligt forfald ved samværene den 1. og 18. marts 2021, stadfæster landsretten familierettens afgørelse.

Efter kæresagens karakter skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.