Menneskerettighedsdom om tvangsgennemførelse i børnebortførelsessag, TFA 2008/92

Menneskerettighedsdom om tvangsgennemførelse i børnebortførelsessag, TFA 2008/92

Sagen handled eom en pige på 4 år, som var født i USA og bragt til Frankrig af moderen. En amerikansk domstol havde givet forældremyndigheden midlertidigt til F. Pigen blev forsøgt udleveret under deltgelse af 4 politimænd men blev opgivet grundet stor modstand fra såvel forældrene som skolepersonale.

Senere blev pigen bragt til USA efter en ny dom i USA.

Menneskerettighedsdomstolen fandt, at det forhold, at M havde vægret sig ved udlevering samt samarbejde herom, gjorde, at myndighederne godt uden at krænke menneskerettighederne havde forsøgt sagen gennemført, selv om en politiintervention ikke er ønskelig i sådanne sager, da det kan have en traumatisk virkning