Kommunalt ansats journalnotater fremlagt under forældremyndighedssag, TFA 07/ 99.

Kommunalt ansats journalnotater fremlagt under forældremyndighedssag, TFA 07/ 99.

En socialrådgiver havde deltaget i samværsdrøftelser med statsamtet.

 

Østre Landsrets begrundelse:

 

Sagens bilag K og L er journalnotater udarbejdet af socialrådgiver A, der ifølge de foreliggende oplysninger er ansat i – – – Kommune og tilknyttet kærende. Bilag K indeholder en kort beskrivelse af et møde i statsamtet, hvor sagens parter deltog i forbindelse med samværsdrøftelser, og hvor socialrådgiver A deltog som bisidder for kærende. Bilag L indeholder en beskrivelse af et hjemmebesøg, som A har foretaget hos kærende.
Idet landsretten ikke finder tilstrækkeligt grundlag for at afskære kærende fra at fremlægge de 2 bilag i forældremyndighedssagen mellem parterne