Ikke samvær med Fs familie i en sag, hvor samværet med F var suspenderet (reglen om samvær med andre i Forældreansvarslovens § 20), Familiestyrelsens afgørelse af 6. maj 2010

Ikke samvær med Fs familie i en sag, hvor samværet med F var suspenderet (reglen om samvær med andre i Forældreansvarslovens § 20), Familiestyrelsens afgørelse af 6. maj 2010

Sagen drejede sig om samvær med Fs søster og mor.

I Familiestyrelsens afgørelse anføres bl. a. følgende:

I har bedt om, at der fastsættes samvær mellem P og Jer. I har bl.a. anført, at I har et nært tilknytningsforhold til P. I har bl. a. oplyst, at M ikke er indstillet på at samarbejde med Jer. I anfører, at det, at P befinder sig i en stærk belastningstilstand, skyldes M.

….

Begrundelsen for vores afgørelse  er, at Ps samvær med F ved afgørelse af 16. februar 2009 er ophævet for tiden, og at der derfor er et udpræget beskyttelseshensyn til P. Det fremgår desuden af den børnesagkyndige erklæring fra januar 2009, at P befinder sig i en stærk belastningstilstand, som er truende for hendes fortsatte udvikling, hvis ikke hun får professionel hjælp til at bearbejde det forløb, der har været. P får efter det oplyste nu professionel hjælp.

Vi er derfor enige med statsforvaltningen i, at det er bedst for P, at der ikke fastsættes samvær mellem P og Jer for tiden.