Ikke hjemvisning af fogedsag, da 11½ årig havde udtalt sig i statsforvaltningen, TFA 2009/193 ØLK

Ikke hjemvisning af fogedsag, da 11½ årig havde udtalt sig i statsforvaltningen, TFA 2009/193 ØLK

Landsrettens begrundelse:

 

Det fremgår af sagen, at Statsforvaltningen Sjælland i forbindelse med det aflyste efterårssamvær den 18. november 2008 havde indkaldt S til en § 34-samtale, hvor S havde lejlighed til at udtale sig om samværsproblematikken.

 

Landsretten finder det herefter ufornødent at træffe afgørelse om hjemvisning af sagen med henblik på en samtale i medfør af retsplejelovens § 537, stk. 2.