Familierettens anmodning til politiet om iværksættelse af inddrivelse af tvangsbøder kunne ikke kæres

Familierettens anmodning til politiet om iværksættelse af inddrivelse af tvangsbøder kunne ikke kæres. U22/*

Ved kendelserne afsagt den 3. december 2021 og 8. februar 2022 fandt familieretten, at tidligere pålagte tvangsbøder på i alt 15.000 kr. var forfaldne til betaling. A har kæret disse kendelser, men efterfølgende frafaldet kæremålene, jf. Østre Landsrets retsbøger af 16. december 2021 og 24. februar 2022. Afgørelserne om, at tvangsbøderne er forfaldne, er derfor endelige.

Det følger af straffuldbyrdelseslovens § 90, at en bøde skal betales til politiet, medmindre andet er bestemt i afgørelsen.

Landsretten finder herefter, at familierettens anmodning til politiet om i overensstemmelse med ordningen i straffuldbyrdelsesloven at iværksætte indfordring af de forfaldne tvangsbøder, ikke er en afgørelse, der kan gøres til genstand for kære. Landsretten afviser derfor kæremålet.

Thi bestemmes

Kæremålet afvises