59-årig mand fra Brøndby Strand dømt for omfattende overgreb mod sin samlever samt psykisk vold og mishandling af hende og deres fælles børn. Retten i Glostrup 7. juli 2023 – fra politiets pressemeddelelse.

59-årig mand fra Brøndby Strand dømt for omfattende overgreb mod sin samlever samt psykisk vold og mishandling af hende og deres fælles børn. Retten i Glostrup 7. juli 2023 – fra politiets pressemeddelelse.

Den 59-årige mand var tiltalt for i en længere periode at have udsat sin samlever for voldtægt og andre seksuelle overgreb. Samtidig var han også tiltalt for at have fået kvinden til at fraskrive sig forældremyndigheden til deres fælles børn, ved at fremkalde den vildfarelse hos kvinden, at det var et helt andet dokument, hun skrev under på.

Disse forhold blev han dømt for, lige som han også blev dømt for at have udsat kvinden og deres fælles børn for årelang psykisk vold og mishandling.

”Bevisførelsen har vist, at det er lykkedes for tiltalte at tegne et billede af sig selv som en kærlig familiefar over for omverdenen, samtidig med at han udsatte sin samlever og deres børn for meget alvorlige overgreb, når de var bag hjemmets fire vægge.”, siger specialanklager Henrik Uhl Pedersen.

Sagen kom til myndighedernes kendskab, da kvinden flygtede fra manden i december 2021 og kom på krisecenter.

Sagen har siden været efterforsket af Københavns Vestegns Politi og i fredags (7. juli 2023) faldt der dom i sagen.

”Det er i høj grad kvindens fortjeneste at sagen endte med dom. Hende og hendes børns samarbejde med politiet har været afgørende for, at sagen kunne opklares”, siger Henrik Uhl Pedersen.

Ved domfældelsen blev manden anholdt af to tilstedeværende politibetjente, hvorefter han blev varetægtsfængslet af dommeren. Manden har anket dommen, som nu skal behandles i landsretten.

Kommentar:

Det er vist første gang, jeg lægger en pressemeddelelse op om en afgørelse. Min dygtige sekretær (og ægtefælle) læser åbenbart ”senior news”, der har bragt Københavns Vestegns Politis pressemeddelelser, som jeg gengiver i sin helhed.

Han fik angiveligt 6 års fængsel

For det første er det super interessant at få en dom om fysisk og psykisk partnervold med det lille forældreansvarstvist, at manden også har lokket partneren til at frafalde forældremyndigheden over børnene.

Jeg vil håbe, at ”senior news” også finder ankedommen, når den måtte komme. Selv vil jeg selvfølgelig forsøge at følge med, selv om jeg ikke læser straffedomme regelmæssigt.

Viggo Bækgaard

12. juli 2023