12-årig P ikke udleveret til F i fogedretten, efter at M var flyttet fra Norge til Danmark med pigen, børnebortførelseslovens §11, stk. 3, TFA 2008/275 VLK

12-årig P ikke udleveret til F i fogedretten, efter at M var flyttet fra Norge til Danmark med pigen, børnebortførelseslovens §11, stk. 3, TFA 2008/275 VLK

Fogedrettens begrundelse:

 

D er 12 år gammel, og hun har indtil dato boet samlet mere end 6½ år i B i Danmark, senest fra august måned 2007. D har derudover boet i 4 forskellige byer i Norge. Fogedretten lægger derfor til grund, at D har et godt faktisk grundlag for at vurdere, hvilke konsekvenser det har for hende på kort og lang sigt at flytte til Danmark og bo i B.

 

Fogedretten og børnepsykolog P var efter samtalen med D enige om, at hun fremstod som en moden pige, som ærligt og troværdigt redegjorde for sine oplevelser ved at bo i henholdsvis Danmark og Norge. D’s ønske om fortsat at bo i Danmark var baseret på overvejelser om sit eget bedste i relation til familie, skole, fritid og venner. Under disse omstændigheder finder fogedretten, at der bør tages hensyn til D’s mening, jf. lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. § 11, nr. 3, hvorfor fogedsagen nægtes fremme.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Af de grunde, som fogedretten har anført, tiltræder landsretten, at fogedretten har nægtet at tilbagegive D til F, jf. lovens § 11, nr. 3.

 

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.