Fuldbyrdelsessagen efter retsplejelovens § 536, stk. 5, starter dagen for modtagelsen af samværssagen i fogedretten, VLK af 1. juli 2008, nr. B-0302-08 – fra fuldmægtigens hjemmeside.

Fuldbyrdelsessagen efter retsplejelovens § 536, stk. 5, starter dagen for modtagelsen af samværssagen i fogedretten, VLK af 1. juli 2008, nr. B-0302-08 – fra fuldmægtigens hjemmeside.

 

Begæring om fuldbyrdelse af samvær var indleveret til fogedretten den 15. januar 2008. Faderen anmodede om erstatningssamvær for det samvær der skulle have været afholdt den 14. januar 2008. Fogedrettens kendelse om ikke at tage faderens anmodning om erstatningssamvær til følge stadfæstedes af landsretten under henvisning til, at fogedretten ikke er kompetent til at træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet om fastsættelses af erstatningssamvær for det mistede samvær den 14. januar 2008