Fortolkning af bortfaldsklausul, Fuldmægtigen 2020/196 VLK

Fortolkning af bortfaldsklausul, Fuldmægtigen 2020/196 VLK

Samværsordning 7/7 fra mandag efter skole til mandag morgen ugen efter. – M bopælsforælder, F samværsforælder.

Klausulen:

”Weekend- og hverdagssamvær bortfalder helt, hvis samværet helt eller bare delvis ligger i  bopælsforælderens ferier med [barnet], hvis ferien ligger i skoleferierne.!

Diskussion påsken 2020, hvor påskehelligdagene var fra torsdag den 9. april (skærtorsdag) til mandag den 13. april (2. påskedag). Spørgsmålet om uge 16 fra mandag den 13. til næste mandag.

Byrettens skrev i begrundelsen, at da fars samvær med barnet i uge 16 således delvis lå i mors ferie med barnet, var det Familierettens opfattelse, at fars samvær dermed bortfaldt helt. Det var Familierettens vurdering, at dette svarede bedst til den sproglige forståelse af bortfaldsklausulen, som den var formuleret.

Landsretten stadfæstede.

Kommentar:

Det har da vist ikke været det generelle og rimelige formål med klausuler af den type. Man bør nok have tungen lige i munden, når man konciperer sådanne klausuler.

Viggo Bækgaard