Mangelfuld selvbetjeningsløsning i Familieretshuset. Pålæg fra Ombudsmanden

Mangelfuld selvbetjeningsløsning i Familieretshuset. Pålæg fra Ombudsmanden

Fra Ombudsmandens nyhedsbrev den 14. september 2020:

Hvis man som forældre er uenige om eksempelvis forældremyndighed og vil starte en sag i Familieretshuset, er det obligatorisk at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning giver imidlertid ikke mulighed for, at en partsrepræsentant kan starte en sag op, hvilket er i strid med forvaltningslovens regler.

Derfor vil myndighederne nu hurtigst muligt løse problemet, så det også er muligt for en forælder at lade sig repræsentere f.eks. af en advokat ved brug af selvbetjeningsløsningen. Det sker, efter at ombudsmanden – på baggrund af en henvendelse fra en advokat – rejste spørgsmålet over for Social- og Indenrigsministeriet.

Du kan læse hele afgørelsen på Ombudsmandens hjemmeside via dette link: