Transport til og fra samvær

Transport til og fra samvær.

Den nye retstilstand omkring transport er tæt på at være en skandale.Historisk har retsstillingen været, at det var samværsforælderen, der skulle hente og bringe til samvær. Med forældreansvarsloven i 2008 blev det ændret, således at den, der skulle hente barnet, skulle sørge for transporten. I praksis skulle samværsforælderen hente til samvær, mens bopælsforælderen skulle hente tilbage. Udgifterne skulle fordeles efter samme principper.

Med de seneste ændringer i 2012, er det bestemt, at “forældrene har et fælles ansvar for transporten af barnet til og fra samvær”. Reglen sammenholdt med § 10 i bekendtgørelse om samvær indebærer, at Statsforvaltningen kun i helt ekstraordinære situationer skal kunne fastsætte regler om transport. Jeg har endnu ikke set nogle konkrete afgørelser efter den nye regel, hvor der rent faktisk er fastsat regler om samvær.

Du kan læse lidt om den nye praksis her.

I Landsforeningen Børn og Samvær anser vi denne nye tendens som en åbenlys vej til konfliktoptrapning, hvilket vi blandt andet har skrevet om i vores høringssvar forud for ændringerne i 2012.

Generelt set er princippet ikke ændret om, at den ene henter til samvær, og den anden henter tilbage. Det må alt i alt vurderes at være en hensigtsmæssig fordeling af byrderne. I praksis er der imidlertid rigtig mange samværsordninger, som er indrettet på den måde, at samværsforælderen henter i skole/institution og afleverer samme sted den morgen, hvor samværet slutter. Her giver det ikke mening at fordele byrderne.

I vejledningen om samvær nævnes det, at der er mulighed for at få hjælp til transportudgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 83, stk. 1, hvis ikke forældrene selv har økonomi til at sørge for transporten. I så fald må man kontakte socialforvaltningen.

Viggo Bækgaard

advokat (H), mediator
Formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær
16. september  2014

Skriv et svar