Samvær med 9- 7 årige piger nedsat til 9 timer hveranden søndag og en dags overnatning i ferier, Statsforvaltningen Hovedstaden 31. oktober 2012, utrykt

Samvær med 2 piger på 9 og 7 år nedsat til 9 timer hveranden søndag og en dags overnatning i ferier, Statsforvaltningen Hovedstaden 31. oktober 2012, utrykt

Sagen har en fortsættelse, se nedenfor.

Problemstillingen i sagen var, at Fs to nu voksne børn havde følt sig så voldsomt pressede både psykisk og fysisk af F, at de entydigt gav udtryk for, at de små søskende ikke burde komme i samvær. Den voksne søn havde udtalt sig over for sin studievejleder om forholdene i en sådan grad, at denne har udtrykt sin bekymring skriftligt.

F har blandt andet været til samtaler i Dialog mod Vold.

Statsforvaltningen indhentede en børnesagkyndig undersøgelse. Undersøgelsen lægger vægt på, at børnene trods alt i et vist omfang savner og efterspørger faren. Undersøgeren konstaterer, at F anerkender, at han har svært ved at styre sit temperament og oprigtigt vil blive bedre hertil. Det vurderes også, at F bagatelliserer den betydning, det har for børnene, at du har slået eller taget hårdt fat i dem.

De overvågede samvær har vist, at børnene er spontane og upåfaldende i kontakten med F.

Den børnesagkyndige vurderer, at børnene er i loyalitetskonflikt mellem forældrene.

Omfanget af samvær bør efter den børnesagkyndiges vurdering finde en balance mellem hensynet til pigernes tilknytning til F o g deres behov for løbende kontakt, samtidig med, at det skal sikre, at samværssituationen ikke forstærker den loyalitetskonflikt, som børnene er i. Endelig skal samværssituationen ikke blive så stresset for F, at Fs temperament risikerer at løbe af med ham.

Statsforvaltningen har lagt vægt på, at den børnesagkyndige har vurderet, at begge piger er knyttet til F og har brug for fortsat regelmæssig kontakt. Der er samtidig lagt vægt på, at det har/har haft betydning for børnene og påvirker dem, at du har slået eller taget hårdt fat i dem.

Statsforvaltningen vurderer som den børnesagkyndige, at det vil være bedst for børnene for tiden, at det løbende samvær er uden overnatning, idet det er svært for dem at skulle forholde sig til, om de skal sove hos dig eller ej.

Der er lagt vægt på, at det i ferier, hvor F må antages at være mindre stresset , vurderes at være til gavn for pigerne at sove hos F.

Statsforvaltningen har således ikke lagt afgørende vægt på Ms ansøgning om, at børnene skal beskyttes ved, at der ikke fastsættes samvær, ligesom vi ikke har fundet det bedst for børnene, at der fastsættes samvær i yderligere udstrækning på nuværende tidspunkt.

Sammenfattende blev samværet fastsat til hver anden søndag fra kl. 10 til 19. I vinter-, efterårs- og påskeferien fastsættes samvær i forlængelse af det løbende samvær, således at det påbegyndes lørdag kl. 10 og afsluttes søndag kl. 19. I sommerferien fastsættes 2 gange samvær med en overnatning fra kl. 10 til næste dag kl. 19.

kommentar

Sagen minder i næsten uhyggelig grad om den sag, som er refereret i TFA 2012/57. I de sag blev samværet dog stoppet af statsforvaltningen, som det ses i kommentaren efter afgørelsen.

Nærværende afgørelse virker afbalanceret og beskytter i nogen grad børnene mod eventuelle overgreb. Det vanskelige er helt klart afvejningen, når børnene næsten på en gang drages af og tager afstand fra F.

De store børns erfaring var, at de i en periode som ret store på trods af deres kendskab til Fs personlighed havde valgt at bo hos F, der boede mere centralt for gymnasium og uddannelse. De var flyttet på grund af de fortsatte alvorlige konflikter med F.

Det er virkelig en vanskelig afvejning, når det skal afgøres, om samværet skal bortfalde helt eller som her gennemføres ret begrænset. Jeg tænker, at man med god vægt kan argumentere for, at det er at spille hassard med børnene næsten uanset, hvad man måtte vælge.

 

Samværet er ophævet i februar 2014 ved afgørelse af 12. februar 2014

Viggo Bækgaard