Samvær ophævet for 2 piger P1 og P2 på nu knap 11 og netop 8 år. Større halvsøskende havde udtrykt bekymring for Fs adfærd, Statsforvaltningen 12. februar 2014.

Samvær ophævet for 2 piger P1 og P2 på nu knap 11 og netop 8 år. Større halvsøskende havde udtrykt bekymring for Fs adfærd, Statsforvaltningen 12. februar 2014.

Problemstilling:

Sagen er en fortsættelse af sagen gengivet under Statsforvaltningen Hovedstaden den 31. oktober 2012, hvortil henvises. Som det fremgår af afgørelsen, ønsker F ikke samvær på nuværende tidspunkt. En udtalelse, som er fremkommet i en lidt vred mail til M i forlængelse af dels børnesamtalerne, dels børnenes vægring mod at møde til det ultrakorte samvær, som i forvejen var fastsat.

Problemstillingerne omkring de store børns problemer fyldte fortsat under den nye sag.

Statsforvaltningens begrundelse:

Vi har lagt afgørende vægt på, hvad P1 og P2 har sagt til os. De har under samtalen med den børnesagkyndige i Statsforvaltningen fortalt, at de ikke ønsker samværet fastsat på nuværende tidspunkt.

Vi mener, at børnene har nået en alder og modenhed, så de forstår, hvad sagen drejer sig om. Vi mener også, at de var i stand til at udtrykke sig frit på mødet hos os. Vi har herved lagt vægt på den børnesagkyndiges indtryk af børnene på baggrund af samtalerne.

Vi mener derfor, at det vil være bedst for P1 og P2, at samværet ophæves.

Vi har ved afgørelsen tillige lagt vægt på, at F på nuværende tidspunkt ikke ønsker samvær.

kommentar:

Jeg henviser til kommentarerne til den første afgørelse og tænker, at det er sørgeligt, at selv et så begrænset samvær som 9 timer giver problemer.

Dengang fandt jeg afgørelsen velafbalanceret men tilføjede dengang, at eg tænker, at man med god vægt kan argumentere for, at det er at spille hassard med børnene næsten uanset, hvad man måtte vælge.

Viggo Bækgaard