Bopæl hos M for to børn på 2 og 4 år også efter at M er flyttet til en anden del af landet, Retten på Frederiksberg 16. oktober 2014

Bopæl hos M for to børn på 2 og 4 år også efter at M er flyttet til en anden del af landet, Retten på Frederiksberg 16. oktober 2014

Problemstilling: M er akademiker og er i forbindelse med skilsmissen flyttet fra København til Østjylland. F er ufaglært og bosiddende i København.

Byrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger om børnenes tilknytning til parterne samt om parternes og børnenes personlige forhold herunder, at der er tale om to små børn på 2 år og 4 år, der i det sidste år har haft bopæl hos M, og hvor samværet med F, der for tiden bor på herberg, efter det oplyste har været sporadisk, finder retten det bedst for børnene, at bopælen for fællesbørnene tillægges M.

kommentar:

Flytteproblematikken fyldte næsten intet i sagen reelt. Men M var de facto flyttet i forbindelse med jobskifte, mens dialogen om skilsmisse stod på. Forældrene var flyttet fra hinanden reelt for et år siden men havde beholdt fælles formel bopæl for at sikre Fs opholdstilladelse i Danmark.

Viggo Bækgaard

 

 

Skriv et svar