Må psykologer diagnosticere? Svaret er ja, hvis…..

Må psykologer diagnosticere? Svaret er ja, hvis…..

Det er ikke så længe siden, at jeg rigtig kloge-Aage-agtigt forklarede en af vore sekretærer om forskellen på psykiatere og psykologer. Jo ser du: psykiatere er læger, og det er kun dem, der f. eks. må diagnosticere en psykisk lidelse. Det er en vigtig forskel.

Det er virkelig en udfordring i en verden, hvor indtrykket er, at der er alt for få psykiatere. Lang ventetid og hundedyrt, hvis man selv skal betale.

I min professionelle verden har vi ofte nogle gigantiske udfordringer, når vi skal have oplyst en forældreansvarssag.

En børnesagkyndig psykolog kan som udgangspunkt gennemføre en børnesagkyndig undersøgelse. Men de er sjældent samtidig ”voksenpsykologer”. Allerede her oplever vi somme tider problemer. Det er jo ikke sikkert, at det er ”børnene, der er noget galt med”.

I dag, hvor det er blevet legitimt at være opmærksom på for eksempel psykisk vold og i det hele taget på forældrenes problemer og deres eventuelle indflydelse på børnenes situation, kan der i stigende grad være behov for forældreevneundersøgelser og herunder en afklaring af forældrenes eventuelle diagnoser.

Søndag stødte jeg i denne sammenhæng tilfældigt på en psykolog, som arbejder særligt med voksenpsykiatri på et hospital. Det var ren small-talk, hvor jeg gav udtryk for mine frustrationer på området.

Han var helt opmærksom på problemstillingen og fandt på 0,5 en artikel på psykologforeningens hjemmeside, som jeg fik link til.

Det link giver jeg hermed videre.

https://www.dp.dk/diagnosticering-ma-ikke-ma-godt/

Måske er budskabet ikke nyt for alle I andre. Men jeg vidste det ganske enkelt ikke.

Min tanke er imidlertid, at den viden vil jeg gøre opmærksom på i fremtiden, når jeg står enten i Familieretten eller i Familieretshuset og skal argumentere for, at der nok er noget galt med de voksne.

Viggo Bækgaard

Formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær

advokat (H) – mediator

Artiklen er oprindeligt sendt ud til et kollegialt netværk i Danske Familie Advokater den 11. marts 2019 men først lagt på Landsforeningen Børn og Samværs hjemmeside i november 2019 inspireret af en konkret aktuel problemstilling.