Vejledning i behandling af forældreansvarssager i byretterne

Vejledning i behandling af byretssager om forældremyndighed og bopæl

Dommerforeningen har udarbejdet en ny vejledning om behandling af forældreansvarssager. Se vejledningen på retternes hjemmeside