Om udlevering af udenlandsk pas til bopælsforælder, TFA 2018/109 VLK

Om udlevering af udenlandsk pas til bopælsforælder, TFA 2018/109 VLK

Byrettens begrundelse

Retten i Kolding har ved dom af 26. september 2017 bestemt, at A skal have bopæl hos sin mor. Da der ikke under fogedsagen er fremkommet væsentlige nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse, og da det er uden betydning, at der er tale om et udenlandsk pas, skal F udlevere A’s pas til M.
Da F under strafansvar har forklaret, at A’s opholdskort er blevet væk, kan fogedretten ikke pålægge ham at udlevere dette.

Landsrettens begrundelse

Af de grunde, som fogedretten har anført, og da det, som er gjort gældende af F, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster landsretten kendelsen.