Samværsordning som 7/7-ordning ændret fra mandag/mandag til fredag/fredag med ændret uge som følge af arbejdssituation, Statsforvaltningen 22. marts 2016, utrykt

Samværsordning som 7/7-ordning ændret fra mandag/mandag til fredag/fredag med ændret uge som følge af arbejdssituation, Statsforvaltningen 22. marts 2016, utrykt.

Problemstilling:

M havde bedt Statsforvaltningen om at få ændret samværsordningen som følge af, at hun ikke kunne få ændret sine vagter på arbejdet ved årsskiftet 2015-16. Det var en affødt virkning af, at der var 53 uger i 2015.

F mente ikke, at der skulle ændres noget. Han argumenterede med, at hans kærestes børn skulle være sammen med P, og at de ikke kunne skifte uge, fordi deres far læser MBA. Til gengæld tilbød han venligt at passe børnene, mens M var på arbejde i de uger, hvor hun arbejdede.

I det afsluttende brev til Statsforvaltningen anførte Ms advokat blandt andet dette:

”Jeg minder om, at M indtil videre alene har bedt om ændring af den eksisterende 7/7-ordning for så vidt angår skiftedagen.

….

Det er grundigt udpenslet, at Melanies vagter er skiftet ved årsskiftet som følge af fænomenet med to ulige uger i træk ved dette årsskifte. På arbejdspladsen har man således fulgt et strikt ”hvert anden uge-system”.

Fænomenet er kendt også som et problem generelt i Statsforvaltningen, som vi nok var mange, som måtte forholde sig til ved årsskiftet.

I ”vores system” er en ulige uge en ulige uge i samværssammenhæng. Jeg vil derfor ærligt indrømme, at det havde været rigtig dejligt, hvis arbejdspladserne fulgte Statsforvaltningens metode. Men sådan er det altså ikke for Melanies vedkommende.

På Jeres egen hjemmeside skriver i til slut om emnet dette:

”Hvis forældrene ikke kan blive enige om en eventuel ændring af samværet, kan I kontakte Statsforvaltningen, der kan hjælpe jer med at finde den bedste løsning for jeres barn/børn.”

Det er så lige præcist det, M har gjort.

Lad mig fortsætte med logikken: Hvad skulle lige få M til overhovedet at ofre ressourcer på at få denne lille ændring af samværsordningen? Hvis hun kunne få ændret sine weekendvagter, ville alt være fint.”

Statsforvaltningens afgørelse:

”Vi har bestemt, at skiftedagen ændres, så samværet fremover starter fredag i ulige uger mod nu mandag i lige uger. Udstrækningen af samværet er ikke ændret”.

Statsforvaltningens begrundelse:

”Vi har lagt vægt på, at M fra januar 2016 arbejder i weekender i ulige uger mod tidligere i weekender i lige uger, og at hun dermed fra januar 2016 skal arbejde i de weekender, P er hos hende.

Vi har også lagt vægt på, at vi lægger til grund, at F ikke har arbejdsmæssige hindringer for samværet i weekender i ulige uger.

Vi mener, at det vil være bedst for P, at samværet ændres, så hun har mulighed for at være sammen med hver af sine forældre hver anden weekend, mens vedkommende forælder har fri fra arbejde til at være sammen med hende.

Vi finder ikke, at det kan føre til en anden vurdering, at P, B og C er meget glade for hinanden og ser hhinanden som søskende, og at de er i Fs hjem samtidig med, at P er hos ham efter den hidtil gældende samværsordning.

Statsforvaltningen finder ikke grund til at betvivle, at P fra januar 2016 arbejder i weekender i ulige uger på baggrund af de oplysninger, vi har og bemærker, at dette heller på mødet i Statsforvaltningen blev draget i tvivl.