Samvær nedsat, så det er fra fredag til søndag med fortsat vilkår om, at de rikke må drikkes alkohol under samvær. Feriesamvær fastsat, Statsforvaltningen 5. november 2014, utrykt.

Samvær nedsat, så det er fra fredag til søndag med fortsat vilkår om, at de rikke må drikkes alkohol under samvær. Feriesamvær fastsat, Statsforvaltningen 5. november 2014, utrykt.

Forældrene har i flere år været uenige om samværet vedrørende 2 piger på 9 og 5 år, og om omfanget af Fs alkoholforbrug. Samværet har været til behandling i Statsforvaltningen ad flere omgange hen over årene.

Statsforvaltningen har tidligere sat som vilkår, at F ikke drikker alkohol under samværene.

Samværet har været svingende i forhold til en gammel aftale fra 2011. M havde egenrådigt nedsat samværet på grund af børnenes bekymringer.

F ønskede samvær fra torsdag til mandag (10-4). M ønskede samvær fra fredag til søndag (12-2).

Børnene havde under børnesamtalen givet udtryk for bekymring for fars drikkeri og fortalt, at F gik ud på terrassen og drak øl, når de sad og så fjernsyn.

Statsforvaltningens begrundelse i uddrag:

Vedrørende det løbende samvær har vi lagt vægt på omfanget af det hidtidige samvær, …. børnenes alder, udtalelserne fra skolen samt indholdet af børnesamtalen, herunder den børnesagkyndiges indtryk under samtalen.

Vi har endvidere lagt vægt på konfliktniveauet….

Vi bemærker, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at det som udgangspunkt er bedst for børnene, at aflevering og afhentning sker i skole/institution. På den måde undgås, at barnet overværer eventuelle uoverensstemmelser mellem forældrene.

På baggrund af børnesamtalen finder vi dog, at der må lægges større vægt på børnenes ønsker til, hvornår samværet skal slutte, da de under samtalen begge har givet udtryk for, at de ikke oplever afleveringssituationen som konfliktfyldt.

(derfor aflevering søndag kl. 17).

Vedrørende vilkår for samværet har vi lagt afgørende vægt på indholdet af børnesamtalerne, herunder især børnesamtalen med P1, og hvorledes dit alkoholindtag påvirker hende.

Vi har således ikke lagt afgørende vægt på hverken din eller Ms oplysninger om dit eventuelle alkoholindtag.

Statsforvaltningen har desuden lagt vægt på, at vi ved seneste afgørelse har bestemt, at der ikke skulle indtages alkohol under samværet, selv om du ud fra det oplyste gennemførte et alkoholudredende forløb hos X-huset.

Særligt henset til P1s oplevelser af dit alkoholindtag, herunder hendes oplevelse af, at der indtages alkohol under samværet, finder vi, at konfliktniveauet mellem dig og M vedrørende dit alkoholindtag påvirker børnene i så stor grad, at det vil være bedst for børnene, at vilkåret om, at der ikke indtages alkohol under samværet, fastholdes.

Vi har ikke fundet grundlag for at fastsætte vilkår om eventuel antabusbehandling eller gennemførelse af et udrednings- eller behandlingsforløb.

Endvidere har vi ikke fundet grundlag for, at et vilkår om, at der ikke må indtages alkohol under samværet skal bortfalde, såfremt du gennemfører et nyt forløb på et alkoholambulatorium.

kommentar:

Alkohol og samvær er i sandhed problematisk på mange leder.

Danskernes generelt afslappede forhold til alkohol spiller en vis rolle i almindelighed. Mange nyder et glas vin eller flere i weekenden. Samboende forældre gør det. For de fleste er det ikke et problem. Mange og vel de fleste normaldanskere kan sagtens håndtere et par øl eller en nogle glas vin og fortsat være kvalificeret på i forhold til børneomsorg.

Men alkoholforbrug kan tage overhånd og blive til et reelt problem eller direkte alkoholisme.

Alkoholister anerkender generelt aldrig, at de har et problem.

Hvor går grænsen? Denne kommentar indeholder ikke et entydigt svar på det.

Grænsen er i al fald nået, når børnene bliver utrygge.

Et af problemerne er, at man ikke umiddelbart som forælder kan måle, om samværsforælderen er beruset – og slet ikke konstatere, om beruselsen indfinder sig undervejs i samværet.

Et forbud mod alkoholindtagelse kan virke som et stærkt indgreb, hvis forbruget virkelig ikke er ”for stort”, hvad det så end måtte være.

Men forbuddet er efter min bedømmelse fint i en situation som denne, hvor børnene signalerer utryghed. Nul-tolerance er nemlig noget, som børnene kan forholde sig til og dermed kontrollere. Det bør da give tryghed.

Viggo Bækgaard

Skriv et svar