Samvær afslået grundet manglende medvirken til antabusbehandling, TFA 2010/398 Familiestyrelsen

Samvær afslået grundet manglende medvirken til antabusbehandling, TFA 2010/398 Familiestyrelsen

F havde i statsforvaltningen i maj 2009 tilkendegivet, at han agtede at ophøre antabusbehandling.

I Familiestyrelsens afgørelse anføres bl.a.

Vi er enige med statsforvaltningen i, at det er bedst for B, at der for tiden ikke fastsættes samvær med dig.

Ved sagens vurdering har vi lagt afgørende vægt på varigheden af den periode, hvor du har været i behandling for dit alkoholmisbrug.