Overvåget samvær uden Ms deltagelse bedst for barnet, TFA 2015/209 – Ankestyrelsen

Overvåget samvær uden Ms deltagelse bedst for barnet, TFA 2015/209 – Ankestyrelsen

Ankestyrelsens begrundelse (delvis).

Det fremgår bl.a. af observationerne af samvær foretaget i forbindelse med den børnesagkyndige undersøgelse, at C mange gange obstruerer den kontakt, der er ved at udvikle sig mellem dig og B, og at det i forbindelse med den anden observation – hvor C er blevet bedt om at være mere tilbagetrukket – er tydeligt, at det er vanskeligt for C at sidde i et hjørne og overlade scenen til B og dig.

Det fremgår videre af sagen, at det på møde i Statsforvaltningen har været drøftet, at et af samværene kunne være overvåget i Statsforvaltningens regi. Det fremgår også af sagen, at C har foreslået, at samvær kunne finde sted i B’s institution.

Statsforvaltningen har oplyst jer om, at Statsforvaltningen ikke kan træffe afgørelse om samvær i institutionen.

Begrundelsen for vores afgørelse er, at et overvåget samvær uden C’s tilstedeværelse vil give C og dig mulighed for at udvikle jeres relation.

Vi finder således, at det er bedst for C, at der fastsættes et overvåget samvær hver 14. dag samtidig med, at de samvær, som C er vant til, fortsætter og den hyppige kontakt bevares.

Vi har i dag bedt Statsforvaltningen om at tage stilling til, hvordan det overvågede samvær afvikles på den for C bedst mulige måde.