Om konfliktoptrappende advokater – igen.

Om konfliktoptrappende advokater – igen.

DR2  har i aften 12. marts 2015 (igen) har en udsendelse om forældremyndighed og samvær. Emnet er tilsyneladende, at visse advokater optræder selvstændigt konfliktoptrappende.

Bente Koudal fra Statsforvaltningen har til morgen i radioaviserne sagt, at de har kendskab til et par håndfulde advokater, som optræder konfliktoptrappende.

Emnet har været oppe et par gange også i DR2. Sidst var det i en udsendelsesrække i december 2014, hvor tredje udsendelse handlede om “de beskidte tricks.”  På vores hjemmeside har jeg skrevet et længere indlæg om den udsendelsesrække.

Der ER advokater, som optræder konfliktoptrappende selv nogenlunde neutralt vurderet.

Når det er sagt, skal man være opmærksom på, at en advokat er advokat for en part og som sådan skal “holde med” den pågældende part. Advokaten hører primært sagen fra klienten og vurderer selvfølgelig på baggrund af de oplysninger.

Vi har i Landsforeningen Børn og Samvær altid råbt op om, at alle sager skal undersøges og oplyses grundigt. Alle bekymringer skal tages alvorligt.

De store problemer opstår så, hvis man har fået undersøgt sagerne tilsyneladende grundigt, og man alligevel står tilbage med en oplevelse af, at det ikke er godt nok – og med et “forkert” resultat.

Det problem ser vi for eksempel, hvor der har været en børnesagkyndig undersøgelse, og den børnesagkyndige ensidigt og nærmest ukritisk tager parti for den ene part og negligerer alle bekymringer. Børnesagkyndige er mennesker, der (også) vurderer ud fra personlig kemi og måske ikke gennemskuer den for eksempel psykopatiske part. Det er nemlig ikke så let endda, som man skulle tro.

Vi siger altid, at enhver rimelig tvivl skal komme barnet til gode.

Jeg bilder mig ind, at jeg kender “alle” familieretsadvokater og deres adfærd. Det er selvfølgelig ikke helt sandt, men jeg kender mange.

Jeg må være ærlig og sige, at jeg ikke ville kunne liste to håndfulde advokater op, om hvem jeg ville sige, at de er selvstændigt konfliktoptrappende. Men jeg kunne sagtens nævne nogle stykker, som har en tendens i den retning.

Endnu klarere kunne jeg sige, at mange advokater overhovedet ikke besidder den vigtigste egenskab af alle, nemlig tvivlens nådegave.

Det er min erfaring, at netop tvivlens nådegave og evnen til trods alt at se mennesket bag den anden part, kan gøre det lettere at få myndigheden til også at tvivle. Intet er sort-hvidt. Alt har nuancer.

Man skal også huske, at der er forældre, som i virkeligheden kynisk tilsidesætter børnenes behov og bare vil have sin vilje for enhver pris. Den type forældre søger selvfølgelig de mest konfliktoptrappende advokater. I deres forståelse søger de i virkeligheden bare en, som virkelig vil kæmpe deres sag.

Der er ikke tvivl om, at jungletrommerne buldrer.

Hvis advokaten ord til andet siger det, man selv tænker, er advokaten jo fantastisk. Det kan være rigtig svært at forstå, at den frembrusende og påstulerende advokat kan virke modsat og dermed i virkeligheden skade partens sag. Sandheden er bare, at sådan er det!

Man skal også være opmærksom på, at langt de fleste parter identificerer advokaten med modparten. Så holder advokaten med modparten (hvilket jo altid er tilfældet), er advokaten forfærdelig.

Man kan nu engang ikke tjene både Gud og Fanden *S*.

Jeg vil grådigt sætte mig foran skærmen i aften og sluge alle de beskyldninger, som bliver rettet mod mine kolleger.

Til slut kan jeg nævne, at jeg har en klar fornemmelse af, hvem der bliver hængt ud og hvorfor. Jeg er nemlig blandt de mange advokater, som har talt med journalisterne bag programmet.

I den sammenhæng vil jeg til slut fremhæve, at jeg har forsøgt at få journalisterne til at se et nuanceret billede.

Det er egentlig også formålet med dette indlæg.

Men husk, at det i bund og grund alt sammen har rod i, at sagsbehandlingen i Statsforvaltningen er håbløs og fører tilfældige og uundersøgte afgørelser med sig.

Det emne optager for eksempel dagens Politiken, hvor man har en artikel med denne overskrift: “Jurister ser mange fejl i behandlingen af skilsmisser”.

Viggo Bækgaard
formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær (og advokat)

Skriv et svar