Om kære af midlertidige afgørelser uden særlig tilladelse

Om kære af midlertidige afgørelser uden særlig tilladelse.

Landsretterne har truffet to afgørelser om midlertidige afgørelser. Jeg gengiver ikke sagerne her men henviser til de to afgørelser for den særligt interesserede.

Det er TFR 2015/464 VLK og TFA 2015/465 ØLK.

I dag kan man ikke altid indbringe en afgørelse for landsretten. Især i sager af mindre værdi eller afgørelser af processuel karakter skal man have særlig tilladelse.

De to afgørelser slår fast, at man kan kære byrettens midlertidige afgørelse om bopæl eller forældremyndighed uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

 

Skriv et svar