Ikke kontaktbevarende samvær med F for P1 og og P2 på henholdsvis 10 og 12 år, Familieretshusets afgørelse 24. april 2020, utrykt

Ikke kontaktbevarende samvær med F for P1 og og P2 på henholdsvis 10 og 12 år, Familieretshusets afgørelse 24. april 2020, utrykt

Familieretshusets begrundelse:

Vi har lagt afgørende vægt på kommunens oplysninger om, at det ikke anbefales, at der etableres midlertidigt kontaktbevarende samvær imellem F og P1 og P2 på nuværende tidspunkt, da der bør være en mægling imellem forældrene forinden, og at samværet derefter bør opstarte som overvåget samvær, således P1 og P2 er trygge ved samværet, da de på nuværende tidspunkt er ængstelige og utrygge.

Vi mener, at der er begrundet tvivl om, at det vil være bedst for P1 og P2, at der fastsættes midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Vi vurderer derfor, at det vil være bedst for P1 og P2, at der ikke bliver fastsat et midlertidigt kontaktbe-varende samvær, mens vi behandler samværssagen, idet der er behov for en yderligere belysning af barnets perspektiv, inden vi tager stilling til samværet.

Det forhold, at F oplyser, at han ikke kan genkende Mss beskrivelse af episoder og situationer, kan ikke føre til et andet resultat.